Volume 2017

Porous lightweight composites reinforced with fibrous structures

Editors: Yiqi Yang, Jianyong Yu, Helan Xu, Baozhong Sun
ISBN: 978-3-662-53802-9 (Print) 978-3-662-53804-3 (Online)
DOI: 10.1007/978-3-662-53804-3

Table of contents (13 documents)

 1. Online Document 1

  High-Performance Composites Produced from Dry-Processable Multi-Walled Carbon Nanotubes

  Xin Wang, Jiangtao Di, Liwen Zhang, Qingwen Li, Philip D. Bradford, Yuntian T. Zhu

 2. Online Document 2

  Composites Reinforced with Hollow Natural Organic Fibrous Structures

  Narendra Reddy

 3. Online Document 3

  Hollow/Porous Three-Dimensional Woven Structure Reinforced Composites

  Chengyan Zhu, Wei Tian, Xiaoke Jin

 4. Online Document 4

  Virtual Testing of Three-Dimensional Hollow/Porous Braided Composites

  Chao Zhang, Wenzhi Wang

 5. Online Document 5

  Hollow Three-Dimensional Knitted Structure Reinforced Composites

  Yanping Liu, Hong Hu, Kun Xu

 6. Online Document 6

  Advanced Grid Structure-Reinforced Composites

  Jinhua Jiang, Nanliang Chen, Yi Geng, Huiqi Shao, Fangbing Lin

 7. Online Document 7

  Porous Structures from Fibrous Proteins for Biomedical Applications

  Helan Xu, Yiqi Yang

 8. Online Document 8

  Porous Structures from Biobased Synthetic Polymers via Freeze-Drying

  M. Fazley Elahi, Fujun Wang, Yan Li, Lu Wang

 9. Online Document 9

  Porous Structures from Bio-Based Polymers via Supercritical Drying

  J. A. Kenar

 10. Online Document 10

  Carbon Nanotube-Based Aerogels as Preformed Porous Fibrous Network for Reinforcing Lightweight Composites

  Marcus A. Worsley, James P. Lewicki, Theodore F. Baumann

 11. Online Document 11

  Porous Lightweight Composites Reinforced with Natural and Agricultural By-Product-Based Fibrous Structures

  Shah Huda

 12. Online Document 12

  Biobased Composites for Medical and Industrial Applications

  M. Fazley Elahi, Guoping Guan, Lu Wang

 13. Online Document 13

  High-Performance Composites and Their Applications

  Baozhong Sun, Jianyong Yu